Od marca br. w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie trwają prace remontowe. Aby DPS mógł funkcjonować, inwestycja podzielona została na trzy etapy, a budynek jest fragmentami wyłączany z użytkowania. W lipcu dobiegła końca realizacja I etapu.

 

Wyremontowano pokoje dla pensjonariuszy, łazienki, pomieszczenia rehabilitacji i terapii, dyżurkę pielęgniarek oraz portiernię. W remontowanej części obiektu dokonano kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej, zamontowano nową instalację przyzywową, telewizyjną, monitoringu i alarmu pożarowego. Wymieniono również sieci sanitarne: wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.      

 

Wartość wykonanych w I etapie robót wyniosła 1.102.748 zł. Całkowity koszt inwestycji to 2.579.081 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane „STABOX” Sp. Jawna Stanisława Toczkowskiego z Zacharzewa koło Ostrowa Wlkp.  

 

27 lipca br. przystąpiono do realizacji II etapu inwestycji, który potrwa do 11 października. Remontowana będzie część budynku od strony ul. Podgórnej. W ramach II etapu planowany jest m.in. montaż windy osobowej, przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Modernizacja DPS-u zakończy się w grudniu tego roku.

 

Remont budynku DPS przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła w Pleszewie stanowi część inwestycyjną projektu realizowanego przez Powiat Pleszewski pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

 

Licznik
odwiedzin:
204