Pomieszczenia przed remontem oraz po wyremontowaniu

Szkolenie IBITA przeprowadzony dla Personelu w ramach projektu

Pracownicy DPS podnoszą swoje kwalifikacje

Szkolenia przeprowadzane w ramach projektu

Pobierz ulotkę

Badania przeprowadzane w ramach projektu

Szkolenia przeprowadzane w ramach projektu

Konferencja Inaugurująca Projekt z dn. 16.12.2014

Badania przeprowadzane w ramach projektu

Szkolenia przeprowadzane w ramach projektu

Sprzęt oferowany w ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych - 16.03.2015 r.

Licznik
odwiedzin:
215